T+2 trong chứng khoán là gì?

Kể từ ngày 29/08/2022 thị trường chứng khoán Việt Nam áp dụng chu kỳ thanh toán T+1.5 thay vì T+2 như trước đó.

Xem thêm video: Tại sao mua cổ phiếu xong không bán được ngay? Chu kỳ thanh toán T+1.5 trong chứng khoán là gì?

Chu kỳ thanh toán T+2 là quy định cũ, tuy nhiên nếu bạn vẫn muốn tìm hiểu thì bài viết này sẽ cung cấp thông tin cho bạn.

Bài viết này cũng là một phần của Kiến thức Chứng khoán.

Ở Việt Nam, khi bạn vừa mới mua một lô cổ phiếu, bạn chưa thực sự sở hữu chúng. Theo quy định của luật thì sau 2 ngày làm việc kể từ thời điểm thanh toán tiền mua thì bạn mới sở hữu lô cổ phiếu đó. Điều tương tự áp dụng cho việc bán chứng khoán. Khi bạn bán chứng khoán, 2 ngày làm việc sau bạn mới nhận được tiền bán và khi đó mới mất quyền sở hữu cổ phiếu. Đây gọi là chu kỳ thanh toán T+2.

Chu kỳ thanh toán T+2 trong chứng khoán là gì?

Ngày đầu tiên bạn mua hoặc bán chứng khoán (từ nay gọi là ngày giao dịch) là ngày T+0. Ngày làm việc tiếp theo (không tính Thứ Bảy và Chủ nhật) là ngày T+1. Ngày làm việc tiếp theo nữa gọi là ngày T+2. Thời điểm 16h30 ngày T+2 là lúc kết thúc chu kỳ thanh toán. Cổ phiếu bạn mua hoặc tiền bạn bán cổ phiếu sẽ về đến tài khoản vào thời điểm này.

T+2 trong chứng khoán là gì? Chu kỳ thanh toán T+2 trong chứng khoán
Chu kỳ thanh toán T+2 trong chứng khoán (Link gốc ảnh)

Khi mua cổ phiếu, 16h30 ngày T+2 cổ phiếu mới về đến tài khoản. Lúc này đã kết thúc phiên giao dịch trên cả 3 sàn chứng khoán. Cụ thể: Phiên giao dịch của HOSE kết thúc lúc 14h45, của HNX và UPCOM kết thúc lúc 15h00. Bởi vậy, từ ngày T+3 trở đi bạn mới có thể bán cổ phiếu được.

Đối với giao dịch bán cổ phiếu lại có một chút khác biệt. Mặc dù vẫn phải chờ tới 16h30 ngày T+2 tiền bán mới thực sự về đến tài khoản của bạn, nhưng do công ty chứng khoán biết chắc rằng tiền sẽ về trong ngày nên họ cho phép bạn sử dụng tiền bán ngay từ đầu ngày. Bởi vậy từ đầu ngày T+2 bạn đã có thể toàn quyền sử dụng tiền bán chứng khoán của mình rồi. Bạn có thể rút tiền hoặc dùng tiền đó mua cổ phiếu mới.

Ngoài ra, do biết chắc rằng tiền bán chứng khoán của bạn sẽ về vào ngày T+2 nên công ty chứng khoán có thể ứng trước tiền bán cho bạn ngay từ ngày T+0 hoặc T+1.

Đọc thêm hệ quả của chu kỳ thanh toán T+2: Ngày giao dịch không hưởng quyền là gì?

Ứng trước tiền bán chứng khoán

Ứng trước tiền bán chứng khoán là một dịch vụ mà công ty chứng khoán cung cấp. Dịch vụ này cho phép khách hàng có thể sử dụng tiền ngay khi vừa mới bán cổ phiếu. Nhờ đó, nhà đầu tư có thể rút tiền khi có việc gấp, hoặc mua cổ phiếu khác để nắm bắt cơ hội.

Tất nhiên, nhà đầu tư sẽ phải trả phí hoặc lãi đối với khoản ứng trước này. Số lãi phải trả tính theo số ngày ứng trước. Mỗi công ty chứng khoán khác nhau sẽ có cách tính phí và lãi ứng trước khác nhau.

T+2 trong chứng khoán là gì? Ứng trước tiền bán chứng khoán
Ứng trước tiền bán chứng khoán (Link gốc ảnh)

Ví dụ:

Công ty Chứng khoán Mirae Asset hiện nay đang áp dụng miễn phí ứng trước tiền bán. Chỉ tính lãi ứng trước. Mức lãi suất ứng trước áp dụng tại ngày 08/08/2021 là 12%/năm (0.0328%/ngày).

Trường hợp 1: Ứng trước 2 ngày

Nhà đầu tư bán chứng khoán vào Thứ Hai. Như vậy ngày T+2 sẽ là ngày Thứ Tư tuần đó. Nếu nhà đầu tư ứng trước tiền ngay Thứ Hai thì số ngày tính lãi là 2 ngày. Trong đó: Thứ Hai là 1 ngày, Thứ Ba là 2 ngày. 16h30 ngày Thứ Tư tiền đã về, công ty chứng khoán đã thu được tiền ứng trước nên không tính lãi hôm đó.

Lúc này số lãi phải trả khi thực hiện ứng 100 triệu tại Mirae Asset là:

100,000,000 x 0.0328% x 2 = 65,600 (Đồng)

Sáu mươi lăm nghìn sáu trăm đồng

Trường hợp 2: Ứng trước 1 ngày

Nhà đầu tư bán chứng khoán vào Thứ Hai. Như vậy ngày T+2 sẽ là ngày Thứ Tư tuần đó. Nhà đầu tư sử dụng dịch vụ ứng tiền vào Thứ Ba cùng tuần thì số ngày tính lãi là 1 ngày. Khi đó chỉ tính lãi ngày Thứ Ba. 16h30 ngày Thứ Tư tiền đã về, công ty chứng khoán đã thu được tiền ứng trước nên không tính lãi hôm đó.

Lúc này số lãi phải trả khi thực hiện ứng 100 triệu tại Mirae Asset là:

100,000,000 x 0.0328% = 32,800 (Đồng)

Ba mươi hai nghìn tám trăm đồng

trường hợp 3: ứng trước 4 ngày

Nhà đầu tư bán chứng khoán vào Thứ Năm. Như vậy ngày T+2 sẽ là ngày Thứ Hai tuần sau. Nhà đầu tư sử dụng dịch vụ ứng tiền ngay Thứ Năm đó thì số ngày tính lãi là 4 ngày. Trong đó bao gồm: Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy, Chủ nhật.

Ở đây ta thấy, riêng số ngày tính lãi thì sẽ tính cả thứ bảy và chủ nhật.

Lúc này số lãi phải trả khi thực hiện ứng 100 triệu tại Mirae Asset là:

100,000,000 x 0.0328% 4 = 131,200 (Đồng)

Một trăm ba mươi mốt nghìn hai trăm đồng

Ứng trước tiền bán chứng khoán. Trường hợp tính lãi 4 ngày
Ứng trước tiền bán chứng khoán. Trường hợp tính lãi 4 ngày (Link gốc ảnh)

trường hợp 4: ứng trước 3 ngày

Nhà đầu tư bán chứng khoán vào Thứ Năm. Như vậy ngày T+2 sẽ là ngày Thứ Hai tuần sau. Nhà đầu tư sử dụng dịch vụ ứng tiền vào Thứ Sáu thì số ngày tính lãi là 3 ngày. Trong đó bao gồm: Thứ Sáu, Thứ Bảy, Chủ nhật.

Lúc này số lãi phải trả khi thực hiện ứng 100 triệu tại Mirae Asset là:

100,000,000 x 0.0328% x = 98,400 (Đồng)

Chín mươi tám nghìn bốn trăm đồng

Tại sao lại cần áp dụng chu kỳ thanh toán T+2 trong chứng khoán?

Hoạt động giao dịch chứng khoán được thực hiện qua nhiều quy trình và công đoạn. Trong đó có sự tham gia của cả bàn tay con người lẫn máy móc. Bởi vậy không thể tránh khỏi có những sự nhầm lẫn, gián đoạn. Chu kỳ thanh toán T+2 là khoảng thời gian dùng để thực hiện các quy trình, công đoạn; đồng thời sửa lỗi giao dịch khi cần thiết.

Hiện nay có rất nhiều quốc gia có thị trường chứng khoán phát triển cũng sử dụng chu kỳ thanh toán T+. Quốc gia có thị trường chứng khoán phát triển bậc nhất thế giới như Mỹ cũng sử dụng chu kỳ thanh toán T+4.

Hết.

Nếu bạn có bất cứ thắc mắc gì về chứng khoán thì hãy đăng ký nhận tư vấn tại đây.

Tham khảo thêm: Khóa học Đầu tư Chứng khoán Cơ bản

Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán

Biết thêm thông tin về mình tại

Kênh YouTube: Chứng thủ

Fanpage Facebook: Chứng thủ

Facebook cá nhân: Minh Khôi

Nguyễn Minh Khôi

Điện thoại/Zalo/Telegram: 0963.153.463

Địa chỉ: Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *