Lệnh LO là gì? Các loại lệnh trong chứng khoán

Để đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhà đầu tư trong giao dịch chứng khoán, các loại lệnh khác nhau đã được tạo ra. Bài viết sẽ liệt kê và giải thích các loại lệnh trong chứng khoán.

Bài viết cũng được xem kèm với: Kiến thức Chứng khoán

Phần 1: Các loại lệnh trong chứng khoán sử dụng trên từng sàn giao dịch

Có 3 sàn giao dịch chứng khoán tại Việt Nam. Mỗi sàn sẽ có những loại lệnh riêng.

Sàn HOSE sử dụng các lệnh: LO, MP, ATO, ATC, LO (ODD)

Sàn HNX sử dụng các lệnh: LO, MTL, MAK, MOK, PLO, ATC, LO (ODD)

Sàn UPCOM sử dụng các lệnh: LO, LO (ODD)

Bạn không cần phải nhớ loại lệnh nào được sử dụng ở sàn nào. Khi bạn mua hoặc bán một cổ phiếu bất kỳ; Hệ thống giao dịch của các công ty chứng khoán sẽ tự phân biệt và liệt kê các loại lệnh được phép sử dụng.

Phần 2: Các loại lệnh thông dụng: LO, MP, MTL, ATO, ATC

Thông thường thì đây là những lệnh được sử dụng nhiều nhất khi giao dịch, đặc biệt là lệnh LO.

Lệnh LO (viết tắt của Limit Order): Lệnh giới hạn

Lệnh LO là lệnh mua hoặc bán chứng khoán tại một mức giá xác định hoặc tốt hơn.

Khi đặt lệnh LO, nhà đầu tư phải ghi rõ: Mức giá muốn đặt và khối lượng muốn đặt.

Ví dụ

Nhà đầu tư A đặt lệnh mua cổ phiếu X với giá 60.1. Nếu trên thị trường, giá bán thấp nhất của cổ phiếu X là 60.2. Vậy thì lệnh của A sẽ không khớp và trở thành lệnh chờ. Khi có người bán cổ phiếu X với giá 60.1 thì lệnh mua của A mới được khớp.

Trường hợp 2: Nhà đầu tư A đặt lệnh mua cổ phiếu X với giá 60.1. Nhưng trên thị trường khi đó đang có người bán cổ phiếu X với giá 60. Vậy thì nhà đầu tư A sẽ mua được cổ phiếu X với giá 60 (giá tốt hơn).

Lệnh LO là gì? Các loại lệnh trong chứng khoán
Khái niệm Lệnh LO (theo khoản 1 điều 14 Quy chế Giao dịch Chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh) (Link gốc ảnh)

Lệnh MP (viết tắt của Market Price): Lệnh thị trường

Lệnh MP là lệnh mua chứng khoán tại mức giá đang được rao bán trên thị trường hoặc lệnh bán chứng khoán tại mức giá đang được rao mua trên thị trường.

Khi đặt lệnh MP, nhà đầu tư chỉ cần ghi rõ Khối lượng muốn đặt.

Ngoài ra theo Khoản 2 điều 14 Quy chế Giao dịch Chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thì:

Mục b khoản 2: Sau khi đã khớp hết giá bán thấp nhất hoặc giá mua cao nhất mà khối lượng đặt lệnh của lệnh MP vẫn còn thì sẽ tiếp tục khớp đến mức giá bán thấp thứ 2 hoặc giá mua cao thứ 2. Cứ tiếp tục như thế đến khi khối lượng đặt lệnh của lệnh MP được khớp hết.

Mục c khoản 2: Nếu khối lượng đặt lệnh của lệnh MP vẫn còn sau khi giao dịch theo nguyên tắc ở mục b và không thể tiếp tục khớp được nữa thì lệnh MP sẽ được chuyển thành lệnh LO mua tại mức giá cao hơn một đơn vị yết giá (trên sàn HOSE) so với giá thực hiện cuối cùng trước đó hoặc lệnh LO bán tại mức giá thấp hơn một đơn vị yết giá so với giá thực hiện cuối cùng trước đó.

Trường hợp giá thực hiện cuối cùng là giá trần đối với lệnh MP mua hoặc giá sàn đối với lệnh MP bán thì lệnh MP sẽ được chuyển thành lệnh LO mua tại giá trần hoặc lệnh LO bán tại giá sàn.

Lệnh MP được nhập vào hệ thống giao dịch trong thời gian khớp lệnh liên tục.

Lệnh MP sẽ bị hủy bỏ khi không có lệnh LO đối ứng tại thời điểm nhập lệnh vào hệ thống giao dịch.

Như vậy có thể gọi lệnh MP là lệnh mua hoặc bán “bằng mọi giá”: Anh bán giá nào tôi mua giá đó, anh mua giá nào tôi bán giá đó.

Tham khảo: Video Hướng dẫn sử dụng các loại lệnh trong chứng khoán

Lệnh MTL (viết tắt của Market-to-Limit): Lệnh thị trường

Lệnh MTL là một trong những lệnh thị trường được sử dụng trên sàn HNX. Công dụng của lệnh MTL trên sàn HNX giống hệt với lệnh MP trên sàn HOSE. Tuy nhiên, đơn vị yết giá trên sàn HNX là 100 đồng.

Lệnh ATO, ATC

Trong các loại lệnh trong chứng khoán, lệnh ATO, lệnh ATC cũng thường được sử dụng rất nhiều.

Phiên ATC - Các loại lệnh trong chứng khoán
Bảng giá chứng khoán trong phiên ATC với sự xuất hiện của các lệnh ATC. (Link ảnh gốc)

(Đọc thêm: Hướng dẫn đọc bảng giá chứng khoán)

Lệnh ATO (viết tắt của At the Open) là lệnh mua hoặc bán chứng khoán tại mức giá mở cửa.

Lệnh ATO được ưu tiên trước lệnh LO trong khi so khớp các lệnh.

Đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa sẽ không xác định được giá khớp nếu chỉ có mỗi lệnh ATO trên sổ lệnh.

Lệnh ATO được nhập vào hệ thống trong thời gian khớp lệnh định kỳ để xác định giá mở cửa (Phiên ATO). Sau phiên ATO, lệnh ATO không được thực hiện hoặc phần còn lại của lệnh không được thực hiện hết sẽ tự động bị hủy.

Lệnh ATC (viết tắt của At the Close) là lệnh mua hoặc bán chứng khoán tại mức giá đóng cửa.

Các đặc điểm của lệnh ATC giống như lệnh ATO.

Đọc thêm về “Phiên khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa hoặc đóng cửa” tại: ATO ATC trong chứng khoán là gì?

Phần 3: Những lệnh ít dùng hơn trong các loại lệnh trong chứng khoán: MOK, MAK, LO (ODD), PLO

Lệnh MOK (viết tắt của Match or Kill): Lệnh thị trường khớp toàn bộ hoặc hủy

Lệnh MOK là lệnh thị trường nếu không được khớp toàn bộ thì bị hủy trên hệ thống giao dịch ngay sau khi nhập. Đây là một loại lệnh thị trường được áp dụng trên sàn HNX. Vì là lệnh thị trường nên cách thức khớp lệnh tương tự MTL.

Lệnh MAK (viết tắt của Match and Kill): Lệnh thị trường khớp và hủy

Lệnh MAK là lệnh thị trường có thể được khớp toàn bộ hoặc một phần. Phần còn lại của lệnh sẽ bị hủy ngay sau khi khớp lệnh. Đây cũng là một loại lệnh thị trường trên sàn HNX. Cách thức khớp lệnh tương tự như MTL.

Lệnh LO (ODD)

Lệnh LO (ODD) là lệnh giới hạn dùng trong giao dịch lô lẻ. Lệnh LO (ODD) chính là lệnh LO, áp dụng khi mua hoặc bán cổ phiếu lô lẻ. Lệnh này được phép đặt trong phiên khớp lệnh liên tục của cả 3 sàn HOSE, HNX và UPCOM.

Lệnh PLO (Post Limit Order)

Lệnh PLO là lệnh giới hạn, giao dịch với mức giá đóng cửa. Lệnh PLO được sử dụng trong phiên khớp lệnh sau giờ trên sàn HNX.

Khi đặt lệnh PLO, nhà đầu tư cần ghi rõ Khối lượng đặt.

Phiên khớp lệnh sau giờ bắt đầu ngay sau khi phiên ATC kết thúc: từ 14h45 đến 15h00. Trong phiên này, cổ phiếu được phép giao dịch với mức giá đóng cửa. Mức giá đóng cửa chính là mức giá đã được xác định sau phiên ATC. Chỉ có sàn HNX mới có phiên khớp lệnh sau giờ.

Lệnh LO là gì? Các loại lệnh trong chứng khoán - Các loại lệnh sử dụng trên từng sàn giao dịch
Các loại lệnh sử dụng trên từng sàn giao dịch

Trên đây là khái niệm và công dụng của các loại lệnh trong chứng khoán. Nếu còn điều gì chưa rõ, bạn hãy đăng ký nhận tư vấn. Mình sẽ chủ động liên hệ lại và giải đáp giúp bạn. Hoặc bạn có thể liên hệ với mình theo thông tin liên hệ gắn trên website.

Các dịch vụ mà mình cung cấp

Mở tài khoản chứng khoán miễn phí
Khóa học đầu tư chứng khoán cơ bản
Dịch vụ kho trong chứng khoán
– Ủy thác đầu tư chứng khoán

Biết thêm thông tin về mình tại

Kênh YouTube: Chứng thủ

Fanpage Facebook: Chứng thủ

Facebook cá nhân: Minh Khôi

Nguyễn Minh Khôi

Điện thoại/Zalo/Telegram: 0963.153.463

Địa chỉ: Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *