Cổ tức là gì? Nhận cổ tức có lợi không?

Cổ tức là gì? Nhận cổ tức có lợi không? là một bài viết nằm trong chuỗi Kiến thức chứng khoán.

Nội dung bài viết bao gồm:

  • Cổ tức là gì? Khái niệm cổ tức tiền mặt, cổ tức cổ phiếu
  • Thời điểm được nhận cổ tức và cách nhận cổ tức
  • Nhận cổ tức có lợi hay không? Có nên nhận cổ tức không?
  • Thuế cổ tức

Cổ tức là gì? Khái niệm cổ tức tiền mặt, cổ tức cổ phiếu

“Cổ tức là khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc tài sản khác”. (Theo Khoản 5, điều 4, Luật doanh nghiệp 2020).

Giải thích chi tiết khái niệm cổ tức

“Lợi nhuận ròng”

Là khoản lợi nhuận mà doanh nghiệp có được sau một thời gian kinh doanh. Lợi nhuận ròng hay còn gọi là “Lợi nhuận sau thuế”.

Như vậy tức là công ty kinh doanh có lãi. Công ty chia lãi đó cho các cổ đông. Hành động này gọi là “trả cổ tức/chia cổ tức”. Khoản lãi mà cổ đông được nhận thì gọi là cổ tức.

Từ đây ta cũng suy ra: Công ty phải có lãi thì mới có thể trả cổ tức, nếu lỗ thì không thể trả cổ tức.

“Bằng tiền mặt”

Công ty có thể trả cổ tức bằng tiền mặt. Khi trả cổ tức theo cách này, công ty sẽ chuyển tiền vào tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư.

Khi trả cổ tức bằng tiền mặt thì tiền trong công ty giảm đi, còn tiền trong tài khoản chứng khoán của cổ đông tăng lên.

Mô tả hành động trả cổ tức tiền mặt. Cổ tức là gì? Nhận cổ tức có lợi không?
Mô tả hành động trả cổ tức tiền mặt của doanh nghiệp

Chú thích cho ảnh: “LNST chưa phân phối” là “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối”. Khoản này muốn nói đến phần lãi mà doanh nghiệp kiếm được nhưng chưa dùng để trả cổ tức.

“Hoặc tài sản khác”

Ngoài tiền mặt, công ty có thể trả cổ tức bằng tài sản khác. Tài sản khác thường là cổ phiếu. Từ đây ta biết thêm hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Khi trả cổ tức cổ phiếu, công ty sẽ chuyển thêm cổ phiếu vào tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư.

Nhưng bản thân công ty không có sẵn cổ phiếu. Muốn có cổ phiếu, công ty phải thực hiện phát hành thêm. Lúc này công ty sẽ biến “Lợi nhuận sau thuế chưa phần phối” thành “Vốn góp của cổ đông”.

Cứ 10.000 VND (mười nghìn đồng) lợi nhuận sau thuế được chuyển thành vốn góp của cổ đông thì công ty được phát hành thêm 1 cổ phiếu mới.

Bản chất của hành động trả cổ tức cổ phiếu là: Lấy lợi nhuận góp ngược lại doanh nghiệp để tăng vốn góp.

Mô tả hành động trả cổ tức cổ phiếu. Cổ tức là gì? Nhận cổ tức có lợi không?
Mô tả hành động trả cổ tức cổ phiếu của doanh nghiệp

Để dễ hình dung hơn bạn có thể xem Video Cổ tức là gì? Nhận cổ tức có lợi không trên kênh Youtube Chứng thủ.

Sau khi trả cổ tức cổ phiếu, tổng vốn của doanh nghiệp không đổi, tổng tài sản của cổ đông không đổi.

tóm lại một cách đơn giản

Cổ tức là phần lãi của công ty, được đem chia cho các cổ đông dưới dạng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

Thời điểm nhận cổ tức và cách nhận cổ tức

Thông thường thì định kỳ hàng năm, khi có lợi nhuận, doanh nghiệp sẽ trả cổ tức. Họ có thể trả 1 lần hoặc nhiều lần trong năm.

Việc trả cổ tức vào thời điểm nào trong năm thường được đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho ban lãnh đạo quyết định.

Khi đã quyết định cụ thể ngày trả cổ tức, ban lãnh đạo cần phải công bố thông tin đó trên các trang thông tin đại chúng.

Cách nhận cổ tức

Khi trả cổ tức, doanh nghiệp sẽ xác định 1 ngày để chốt danh sách cổ đông được nhận cổ tức. Chỉ cần vào ngày đó, nhà đầu tư đang sở hữu cổ phiếu của doanh nghiệp là sẽ có tên trong danh sách.

Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức được gọi là Ngày đăng ký cuối cùng (Ngày ĐKCC). Ngày làm việc liền trước Ngày đăng ký cuối cùng được gọi là Ngày giao dịch không hưởng quyền (Ngày GDKHQ).

Mình đã giải thích kỹ về 2 ngày này tại bài viết Ngày giao dịch không hưởng quyền là gì?

Xem lịch trả cổ tức của doanh nghiệp ở đâu?

  • Trên các trang báo tài chính: cafef.vn, vietstock.vn, fireant.vn…
  • Trên website của doanh nghiệp
  • Trên website của Trung tâm lưu ký chứng khoán VSD: vsd.vn

Hướng dẫn xem lịch trả cổ tức trên cafef.vn

Hướng dẫn xem lịch trả cổ tức trên website của Trung tâm lưu ký chứng khoán VSD

Tỷ lệ trả cổ tức (Tỷ lệ thực hiện)

Tỷ lể trả cổ tức (Tỷ lệ thực hiện) cho biết bạn sẽ nhận được bao nhiều tiền cổ tức (hoặc bao nhiêu cổ phiếu cổ tức).

Tỷ lể trả cổ tức. Cổ tức là gì? Nhận cổ tức có lợi không?
Tỷ lể trả cổ tức (Tỷ lệ thực hiện) bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu của Tập đoàn Hòa Phát (20/06/2022)

Nếu công ty trả cổ tức tiền mặt:

Số tiền được nhận = Tỷ lệ thực hiện (%) x 10.000 (Đơn vị: đồng/cổ phiếu)

Ví dụ:

Tỷ lệ thực hiện cổ tức tiền mặt như hình trên là 5%/cổ phiếu. Tức là mỗi cổ phiếu nhận 5% x 10.000 = 500 đồng.

Nếu công tỷ trả cổ tức cổ phiếu

Số cổ phiếu được nhận = Tỷ lệ thực hiện (%) x 100 (Đơn vị: Cổ phiếu/100 cổ phiếu)

Ví dụ:

Tỷ lệ thực hiện cổ tức cổ phiếu như hình trên là 30%. Tức là cứ sở hữu 100 cổ phiếu thì nhận được 30% x 100 cổ phiếu = 30 cổ phiếu

Nhận cổ tức có lợi hay không? Có nên nhận cổ tức không?

Ý tưởng kiếm lời: Gần ngày công ty trả cổ tức mới mua cổ phiếu. Sau khi nhận cổ tức rồi thì bán đi kiếm lời.

Câu hỏi đặt ra là: Nếu kiếm lời dễ như vậy thì gần ngày trả cổ tức, ai cũng muốn mua, và ai lại muốn bán? Nhưng thực tế thì vẫn có người mua và người bán bình thường. Vậy chắc hẳn ý tưởng này không khả thi ở điểm nào đó.

Lý do hành động trên không giúp nhà đầu tư kiếm lời nhanh và dễ dàng là vì hiện tượng Điều chỉnh giảm giá cổ phiếu khi chia cổ tức.

Cổ phiếu bị điều chỉnh giảm giá khi chia cổ tức

Khi doanh nghiệp trả cổ tức, giá cổ phiếu đang giao dịch trên sàn sẽ bị điểu chỉnh giảm đi một cách bắt buộc. Sao cho trước và sau khi nhận cổ tức, tổng tài sản của nhà đầu tư không đổi. Điều này giúp cân bằng lợi ích giữa người bán và người mua cổ phiếu vào những ngày sắp chia cổ tức.

Hiện tượng điều chỉnh giá khi chia cổ tức. Cổ tức là gì? Nhận cổ tức có lợi không?
Hiện tượng cổ phiếu DGW bị điều chỉnh giảm giá bắt buộc khi chia cổ tức. Biết rằng 24/08/2021 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức.

Nửa trên của ảnh là giá cổ phiếu DGW cuối ngày 23/08/2021. Như bạn thấy, giá đóng của của DGW khi đó là 169.000 VND/cổ phiếu. Như vậy đúng ra sang ngày 24/08, giá tham chiếu của DGW sẽ phải là 169.000 VND/cổ phiếu. Nhưng 24/08 lại là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức của DGW. Do đó đầu ngày này, giá tham chiếu của DGW bị điều chỉnh từ 169 xuống còn 84. Từ đó DGW chỉ được giao dịch trong biên độ Sàn – Trần là 78.2 – 89.8. Đây chính xác là những gì sẽ xảy ra với một cổ phiếu bất kỳ khi chia cổ tức.

Như vậy trước và sau khi nhận cổ tức, tài sản của nhà đầu tư không đổi. Do đó ý tưởng kiếm lời nêu trên là không khả thi.

Để tính trước được giá cổ phiếu sẽ bị điều chỉnh giảm bao nhiêu, ta có Cách tính giá điều chỉnh khi nhận cổ tức.

Tóm lại, nhà đầu tư không thể kiếm lời nhanh bằng việc nhận cổ tức.

Có nên nhận cổ tức không?

Không thể kiếm lời nhanh từ việc nhận cổ tức. Vậy có nên nhận cổ tức hay không?

Thường thì một nhà đầu tư dài hạn sẽ không băn khoăn vấn đề này. Bởi ý định của họ là nắm giữ lâu dài qua các năm. Do đó trong năm, khi doanh nghiệp trả cổ tức thì họ sẽ nhận.

Với nhà đầu tư ngắn hạn thì khác một chút.

Cổ tức tiền mặt thì không có gì đặc biệt. Nhà đầu tư ngắn hạn nhận hoặc không nhận đều không ảnh hưởng nhiều.

Với cổ tức cổ phiếu thì khác. Lô cổ phiếu cổ tức được nhận sẽ mất khoảng 1-3 tháng mới về đến tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư. Trong thời gian đó, nhà đầu tư chỉ có thể bán lô cổ phiếu sẵn có (đã bị điều chỉnh giảm giá) mà không bán được lô cổ phiếu mới nhận. Như vậy khi nhận cổ tức cổ phiếu, tính linh hoạt trong mua bán của nhà đầu tư ngắn hạn giảm đi. Trong khi tổng tài sản trước và sau khi nhận cổ tức không đổi. Vậy nhà đầu tư ngắn hạn chỉ nhận cổ tức nếu tính toán được rằng trong 1-3 tháng tới họ sẽ không cần phải bán cổ phiếu.

Thuế cổ tức

Cổ tức tiền mặt sẽ bị thu thuế 5%/tổng số tiền cổ tức được nhận.

Thuế cổ tức tiền mặt = 5% x Số tiền cổ tức được nhận

Cổ tức cổ phiếu sẽ bị thu thuế 5%/giá trị số cổ tức cổ phiếu được nhận. Thuế cổ tức cổ phiếu chỉ thu khi nhà đầu tư bán cổ phiếu cổ tức. Nếu nhà đầu tư chưa bán thì chưa thu. Nếu giá bán cổ phiếu lớn hơn 10.000 VND, thuế cổ tức sẽ tính 5% của 10.000 VND. Nếu giá bán cổ phiếu nhỏ hơn 10.000 VND, thuế cổ tức sẽ tính 5% của giá bán.

Nếu giá bán lớn hơn 10.000 VND:

Thuế cổ tức cổ phiếu = 5% x 10.000 VND x Sổ cổ phiếu cổ tức đem bán

Nếu giá bán nhỏ hơn 10.000 VND:

Thuế cổ tức cổ phiếu = 5% x Giá bán thực tế x Số cổ phiếu cổ tức đem bán

Nội dung chính của bài viết “Cổ tức là gì? Nhận cổ tức có lợi không?” đã xong. Nếu bạn có bất cứ thắc mắc gì về chứng khoán thì hãy đăng ký nhận tư vấn tại đây.

Tham khảo thêm: Khóa học Đầu tư Chứng khoán Cơ bản

Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán

Biết thêm thông tin về mình tại

Kênh YouTube: Chứng thủ

Fanpage Facebook: Chứng thủ

Facebook cá nhân: Minh Khôi

Nguyễn Minh Khôi

Điện thoại/Zalo/Telegram: 0963.153.463

Địa chỉ: Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *